Kestävä kehitys

Työkirja kestävään kotiseututyöhön ladattavissa

Kestävyyden työkirja taustamateriaaleineen sisältää tietoa ja vinkkejä kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta. Työkirja on suunnattu kotiseututyötä ja paikallismuseotoimintaa toteuttaville yhdistyksille ja toimijoille, mutta samalla siitä on iloa ja apua kaikille kestävää elämäntapaa tavoitteleville.

Agenda 2030 -tavoitteet kotiseututyön kielellä

Työkirjassa sanoitetaan YK:n kestävän kehityksen ohjelman Agenda 2030 -tavoitteita kotiseututyön näkökulmasta ja annetaan konkreettisia vinkkejä kestävän kehityksen mukaiseen kotiseututyöhön. Esimerkit ja toimintatavat pohjautuvat Agenda 2030 -tavoitteisiin.

Seitsemäntoista päätavoitteen lisäksi Agenda 2030 -ohjelmassa on lukuisia alatavoitteita, jotka kattavat yhteiskunnan eri osa-alueita laajasti. Työkirjan sivulla 11 olevassa kaaviossa (kuva alla) on esimerkkejä siitä, mitä Agenda 2030 -tavoitteet voisivat tarkoittaa kotiseututyön kontekstissa. Kaavio ei ole kaikenkattava eikä tyhjentävä, ainoa oikea malli, vaan yksi tulkinta Agenda-tavoitteiden sanoittamisesta kotiseututyön kentälle. Muitakin esimerkkejä varmasti on – tutustukaa Agenda-ohjelmaan ja pohtikaa itse lisää!

Oman toiminnan tarkastelua

Kotiseututyön tulee kestää tarkastelua, arviointia ja aikaa. Toimintamme tulee olla kestävää eri näkökulmista katsottuna. Työkirja tarjoaa mahdollisuuden oman ja yhdistyksen toiminnan tarkastelemiseen Agenda 2030 -tavoitteiden pohjalta. Kirjan avulla yhdistys voi käynnistää ja jäsennellä kestävyystoimiensa suunnittelun ja aikataulun. Kirjassa olevat taulukot ja lomakkeet auttavat tässä työssä. Taulukoiden ja lomakkeiden täyttäminen onnistuu niin kirjan digiversiossa kuin paperille printaten ja kynällä kirjaten.

Työkirjan digiversioon pääset tästä linkistä. (täydennettävä pdf, 4,7 Mt)

Työkirjan printtiversioon pääset tästä linkistä. (tulostettava pdf, 4,6 Mt)

Kestävyyden työkirja on tuotettu Kesälahti-Seuran ja Kotiseutuliiton yhteistyönä, osana Kesälahti-Seuran Kestävä kotiseutu -hanketta.

Sisällön suunnittelu: Pentti Ojajärvi sekä Kotiseutuliiton kestävän kehityksen ja kotiseututyön jaosto. Taitto: Marianne Kivimäki.