PKKYL

Pohjois-Karjalan Kotiseutuyhdistysten liitto ry:n kotipaikka on Joensuu ja toimialueena on Pohjois-Karjala. Liitto on puoluepoliittisesti sitoutumaton. Liiton toiminta perustuu rekisteröinnin yhteydessä 2.9.2015 hyväksyttyihin vahvistettuihin sääntöihin.

Liiton tarkoituksena on pohjoiskarjalaisten kotiseutuyhdistysten keskusjärjestönä edistää Pohjois-Karjalan kehittymistä kulttuuri- ja ympäristöarvoja kunnioittavana, korkeatasoisena sekä asukkaidensa hyvinvoinnista huolehtivana maakuntana, edistää jäsentensä vaikutusmahdollisuuksia aluettaan koskevien asioiden valmistelussa ja päätöksenteossa sekä edistää jäsentensä toimintaa maakunnan identiteetin vahvistamiseksi kestävän kehityksen ja kumppanuuden periaatteiden pohjalta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi liitto:
• toimii jäsentensä yhdyssiteenä
• toimii Suomen Kotiseutuliiton Pohjois-Karjalan maakunnan aluejärjestönä
• tekee yhteistyötä Suomen Kotiseutuliiton, Pohjois-Karjalan maakuntaliiton, viranomaisten ja muiden tahojen kanssa
• toimii vuorovaikutuksen kehittämiseksi jäsenyhdistysten, kaupunkien, kuntien ja maakunnan välillä, jotta alueellinen asiantuntemus saa riittävää painoarvoa päätöksenteossa
• tekee aloitteita ja esityksiä sekä antaa lausuntoja
• järjestää seminaareja, koulutus- ja tiedotustilaisuuksia ajankohtaisista asioista sekä harjoittaa toimialaansa liittyvää tiedotus-, julkaisu- ja muuta vastaavaa toimintaa
• suunnittelee ja toteuttaa hankkeita